Ίδρυση

Ο σύνδεσμος δημιουργήθηκε την 12-7-2010 σε συγκέντρωση επαγγελματιών του κλάδου στο Ο.Α.Κ.Α. στην Αθήνα, κατά την οποία υπογράφτηκε το καταστατικό από τα ιδρυτικά μέλη και ορίστηκε προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με αποστολή να διεκπεραιώσει την έγκριση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο και να χειρισθεί τις τρέχουσες υποθέσεις του Συνδέσμου.